Dahl – se länk: Badplatsen

Norrkakel – se länk: LIP